»Vjera te tvoja spasila«. Novozavjetni aspekti vjere i spasenjaReportar como inadecuado
»Vjera te tvoja spasila«. Novozavjetni aspekti vjere i spasenja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.83 No.3 October 2013. -

Članak obrađuje pojmove vjere i spasenja u Novome zavjetu i njihov međusoban odnos. Što se tiče teme vjere, autor se ograničava na analizu značenja i uporabe imenice vjera i glagola vjerovati, a s obzirom na temu spasenja obrađuje uporabu imenice spasenje i glagola spasiti. Zatim prelazi na odnos tih dviju tema u Novome zavjetu, najprije kod Pavla, zatim kod Ivana i na kraju kod sinoptika uzimajući pritom u obzir da Pavao temu spasenja poistovjećuje s opravdanjem, a Ivan sa životom vječnim. U zaključku autor naglašava kristocentričnost vjere u Novome zavjetu, njezinu objektivnu i subjektivnu dimenziju koje se međusobno pretpostavljaju i upotpunjuju. Što se tiče spasenja u Novome zavjetu, prevladava njegov nadnaravni smisao, tj. duhovno spasenje koje ima svoju sadašnju dimenziju oproštenje grijeha, novi život u Kristu i Duhu Svetome ali i onu buduću, eshatološku uskrsnuće mrtvih i konačna uspostava kraljevstva Božjega. U pojedinim novozavjetnim knjigama Iv, Kol, Ef naglašenija je sadašnja dimenzija spasenja, tzv. realizirana eshatologija kao posljedica odgođene parusije. Kod sinoptika, unutar cjelovito shvaćenog spasenja koje zahvaća ne samo čovjekov duh oproštenje grijeha, nego i njegovo tijelo zdravlje, veći je naglasak na naravnom shvaćanju spasenja, čime se sugerira izbjegavanje pretjeranog spiritualizma. Odnos vjere i spasenja u Novome zavjetu posvuda je uzročno-posljedičan. Pavao stavlja najveći naglasak na to da je početni, sadašnji stupanj spasenja opravdanje dar koji ne možemo zaslužiti, nego ga prihvaćamo vjerom u Isusa Krista. Ivan pak naglašava da je vjera u Isusa Krista kojom postajemo dionicima njegova božanskoga života Božje djelo u nama. Što se tiče konačnog spasenja, svi se slažu da je ono uvjetovano djelatnom vjerom koja je plod sadašnjeg spasenja, odnosno vjernikova zajedništva s Kristom.

vjera; spasenje; život; opravdanje; Pavao; Ivan; sinopticiAutor: Božidar MRAKOVČIĆ - ; Teologija u Rijeci - Područni studij Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Rijeka,

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados