Moć u nemoći: glavna obilježja vjere u Boga koji spašava u starozavjetnim spisimaReportar como inadecuado
Moć u nemoći: glavna obilježja vjere u Boga koji spašava u starozavjetnim spisima - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.83 No.3 October 2013. -

Pojam vjere u starozavjetnim spisima je širok, slojevit, konkretan i bogat značenjima. Vjera nije neovisna i neosobna veličina, nego je vezana uz pojam Boga koji stoji u posebnom odnosu prema čovjeku, narodu i prirodi, odnosno povijesti. Taj je odnos određen Božjim pozitivnim stavom koji se teološki naziva djelatnošću Boga koji oslobađa, otkupljuje i spašava. Paradigma Boga spasitelja sadrži tri dimenzije: Boga koji izvodi narod iz egipatskog ropstva, Boga koji vodi kroz pustinju i Boga koji uvodi u Obećanu zemlju. Naspram takvoga Boga nalazi se čovjek vjere.

Rad obrađuje nekoliko cjelina koje su međusobno povezane temeljnom paradigmom vjere u Boga spasitelja i ulaze u samu strukturu rada: 1. izvođenje naroda iz Egipta; 2. vjera u Boga koji vidi, čuje, poznaje ljudsku nevolju, i izbavlja; 3. mali povijesni credo: vjera u Boga izbavitelja; 4. ispovijest vjere u obliku hvalospjeva; 5. vjera u Boga koji izbavlja čak i od smrti; 6. načelna biblijska definicija vjere. Iz rada proizlazi da vjera nije neovisna veličina, nego da svoja obilježja relacijske i osobne stvarnosti dobiva iz odnosa prema Bogu: Bog vjeruje čovjeku i čovjek treba vjerovati Bogu.

U središtu Božjega spasiteljskog djelovanja su glagoli »osloboditi, izvesti, otkupiti, izvoditi, voditi i uvoditi«, zapravo »spasiti«. Samo oko vjere prepoznaje Božje osloboditeljsko djelovanje kao spasenje. Vjera u biblijskom smislu upozorava uvijek iznova da svaka granica ima svoju granicu, pa čak i granica smrti. U tom je smislu pisac Poslanice Hebrejima iz perspektive Abrahamove vjere napisao: »Vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo« Heb 11,1. Izaija bi rekao: »Ako ne budete vjerovali, nećete opstati« Iz 7,9b. Vjera je s jedne strane temelj egzistencije, a s druge usmjerenje, pokretačka snaga koja i u povijesnoj nemoći otvara nove putove i nove mogućnosti.

vjera; Bog spasitelj; spasenje; osloboditi; izvoditi; voditi i uvoditi; otkupiti; mali povijesni credo; darovatiAutor: Božo LUJIĆ - orcid.org-0000-0003-4645-406X ; Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados