ZAMJENA ANTIBIOTIKA BIOLOŠKI DJELATNIM TVARIMA U HRANIDBI PERADIReport as inadecuate
ZAMJENA ANTIBIOTIKA BIOLOŠKI DJELATNIM TVARIMA U HRANIDBI PERADI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Krmiva : Review for animal feeding, production and feed technology, Vol.55 No.1 October 2013. -

Zamjena antibiotika biološki djelatnim tvarima u hranidbi peradi već je dugi niz godina vrlo aktualna tema. Sustavno uklanjanje antibiotika iz hranidbe životinja, nakon što je njihova upotreba zabranjena u Europskoj uniji 2006. godine, povećalo je pritisak na peradarsku industriju da pronađe alternative koje bi zamijenile antibiotike u hranidbi peradi. Suvremena peradarska proizvodnja svoj pristup hranidbi temelji na bioaktivnim sastojcima u hrani kojima se, umjesto prekomjerne uporabe antibiotika i drugih lijekova, održava zdravlje i dobrobit, a umanjuju učinci okolišnih stresora na otpornost i proizvodnost peradi u intenzivnom uzgoju. U današnje vrijeme politika Europske unije pomalo prelazi sa što veće i jeftinije proizvodnje na proizvodnju skuplje, ali sigurnije hrane, kroz modifikacije sustava uzgoja peradi. To se ponajviše odnosi na tendenciju izbacivanja antibiotika, kokcidiostatika i ostalih medicinskih promotora rasta zbog straha od sve veće bakterijske rezistencije. Sve se veća pozornost u hranidbi peradi usmjerava na kompetitivnu ekskluziju, probiotike, prebiotike, antibakterijske peptide, kvasac te sve aktualnije fitogene aditive.

antibiotici; biološki djelatne tvari; hranidba peradiAuthor: Zlatko Janječić - ; Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Svetošimunska 25, Zagreb, Hrvatska Katarina Gabrić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents