Utjecaj zubne proteze na izgovor frikativaReportar como inadecuado
Utjecaj zubne proteze na izgovor frikativa - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian review of rehabilitation research, Vol.49 No.Supplement November 2013. -

Gubitakom zuba te nošenjem zubne proteze mijenjaju se anatomska obilježja vokalnoga trakta. Promjene vokalnoga trakta dovode do prilagodbi govornikovih uobičajenih artikulacijskih programa, a one imaju za cilj proizvodnju razumljivoga govora. Načelo artikulacijske ekvivalentnosti omogućuje takvim govornicima proizvodnju akustički razmjerno prihvatljivoga govora. Međutim, pri izgovoru aerodinamički zahtjevnih glasnika, poput frikativa, javljaju se razlike u proizvodnji govora između govornika sa zubnom protezom i govornika uredne denticije. U ovom je istraživanju analizirana proizvodnja frikativa u govornika s dentalnom protezom N=33 te su njihovi rezultati uspoređeni s rezultatima ispitanika uredne denticije N=10. Govor tridesetitroje govornika s protezom analiziran je u dva uvjeta: s protezom i bez nje. Analizirana je proizvodnja šest hrvatskih frikativa u 18 beznačenjskih riječi simetrične vokalske okoline VKV; V=-i, a, u-; K=-Ʒ, ʃ, z, s, f, x-. Analizirano je šest akustičkih varijabli: 1. trajanje frikativa, 2. težište spektra šuma, 3. raspršenje sprektra šuma, 4. nagib spektra šuma, 5. istaknutost najjače amplitude spektra šuma, te 6. intenzitet šuma frikativa. Govorni materijal snimljen je u standardnim fonetskim laboratorijskim uvjetima. Akustička analiza provedena je programom Praat, a statistička obrada i vizualizacija rezultata programom MS Excel. Rezultati su pokazali da su akustičke karakteristike frikativa u govornika koji nose protezu bliže kontrolnoj skupini kada nose protezu, nego kad su bez nje.

dentalna proteza; frikativi; akustička analiza; hrvatskiAutor: Damir Horga - ; Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za fonetiku, Zagreb, Hrvatska Tomislav Badel - ; Sveučiliš

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados