Dva izvješća o spomenicima kulture - Ethnologica Dalmatica, Vol.3 No.1 June 1994.Report as inadecuate
Dva izvješća o spomenicima kulture - Ethnologica Dalmatica, Vol.3 No.1 June 1994. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Ethnologica Dalmatica, Vol.3 No.1 June 1994. -

Autor u tekstu daje preliminarno izvješće o ratnim štetama na spomeničkoj baštini okupiranoga dijela drniškoga kraja te popis radova Ivana Meštrovića u Drnišu i Otavicama do 1991. godine.Author: Joško Zaninović - ; Stjepana Radića 84a, Šibenik

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents