Standardizacija metoda za ispitivanje suhe tvari mlijekaReportar como inadecuado
Standardizacija metoda za ispitivanje suhe tvari mlijeka - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.26 No.6 June 1976. -

Suha tvar mlijeka u suvremenoj mljekarskoj nauci i tehnologiji čini osnovni pokazatelj za kvalitetu mlijeka i mliječnih proizvoda. Za utvrđivanje kvalitete mlijeka, neke zemlje su uvele kao obavezno ispitivanje suhe tvari uz ostale analize, što potvrđuje neophodnost rada na ispitivanju ovih sastojaka mlijeka. Način i metode ispitivanja suhe tvari mlijeka su mnogobrojne, te je Internacionalna mljekarska federacija predložila standardnu metodu FIL-IDF-21-1962 1, koja je do sada pokazala dobre rezultate.

mlijeko; suha tvar; standardizacija metodaAutor: Natalija Dozet - ; Poljoprivredni fakultet, Zmaja od Bosne 8, Sarajevo, BiH Marko Stanišić - Sonja Sumenić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados