Standardizacija metoda za ispitivanje suhe tvari mlijekaReport as inadecuate
Standardizacija metoda za ispitivanje suhe tvari mlijeka - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.26 No.6 June 1976. -

Suha tvar mlijeka u suvremenoj mljekarskoj nauci i tehnologiji čini osnovni pokazatelj za kvalitetu mlijeka i mliječnih proizvoda. Za utvrđivanje kvalitete mlijeka, neke zemlje su uvele kao obavezno ispitivanje suhe tvari uz ostale analize, što potvrđuje neophodnost rada na ispitivanju ovih sastojaka mlijeka. Način i metode ispitivanja suhe tvari mlijeka su mnogobrojne, te je Internacionalna mljekarska federacija predložila standardnu metodu FIL-IDF-21-1962 1, koja je do sada pokazala dobre rezultate.

mlijeko; suha tvar; standardizacija metodaAuthor: Natalija Dozet - ; Poljoprivredni fakultet, Zmaja od Bosne 8, Sarajevo, BiH Marko Stanišić - Sonja Sumenić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents