Utjecaj dodavanja obranog mlijeka u prahu na promjene dušičnih tvari tokom zrenja bijelog siraReportar como inadecuado
Utjecaj dodavanja obranog mlijeka u prahu na promjene dušičnih tvari tokom zrenja bijelog sira - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.36 No.9 September 1986. -

U ovom radu prikazane su promjene ukupnih i topivih dušičnih tvari tokom zrenja bijelog sira sa dodatkom obranog mlijeka u prahu u količini od 2 i 3 %. Dobiveni rezultati uspoređeni su sa kontrolnim sirom bez dodatka obranog mlijeka u prahu. Na osnovu koeficijenta zrelosti praćen je obim razlaganja bjelančevina kod istraživanih sireva.

bijeli sir; zrenje; dušične tvariAutor: Dragica Miočinović - ; Veterinarski i mlekarski institut, Beograd

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados