Prilog istraživanju upotrebe plastičnih vrećica u zrenju polutvrdih sirevaReportar como inadecuado
Prilog istraživanju upotrebe plastičnih vrećica u zrenju polutvrdih sireva - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.36 No.9 September 1986. -

U proizvodnji polutvrdih sireva uobičajilo se rano pakiranje nakon soljenja i sušenja i zrenja sira u termoplastičnim vrećicama. Autori su istraživali utjecaj upotrebe termoplastične višeslojne vrećice i jednoslojne vrećice od visokotlačnog polietilena niske gustoće na kemijski sastav, randman i pojavu -škarta- tijekom zrenja sira -Podravca-. Ovi parametri usporedno su analizirani i kod sira koji zrije na -klasičan- način. Istraživanja su pokazala da nema znatnijih razlika između upotrebe istraživanih plastičnih vrećica, osim u pojavi -škart- pakovanja, koja je kod PE vrećica vrlo izražena oko 50 %.

polutvrdi sirevi; zrenjeAutor: Slavko Kirin - Tomo Hrženjak - Ivan Štefekov - Žarko Sočec -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados