Stanje i pravci razvoja u sirarstvu - Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.36 No.8 August 1986.Reportar como inadecuado
Stanje i pravci razvoja u sirarstvu - Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.36 No.8 August 1986. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.36 No.8 August 1986. -

Izvršena je sažeta analiza stanja industrijskog sirarstva u našoj zemlji i predviđanja daljih pravaca razvoja. Utvrđeno je da je naše sirarstvo postiglo relativno visok stepen razvoja i pored toga što u našoj zemlji nisu rešeni neki osnovni uvjeti, kao što su: količina i kvaliteta mlijeka, proizvodnja proteolitičkih fermenata za koagulaciju mlijeka, neke čiste kulture mikroorganizama i dr. Najbolji rezultati postižu se u specijaliziranim sirarskim pogonima. U daljem razvoju veću pažnju treba posvetiti istraživanju mogućnosti za industrijsku proizvodnju renomiranih domaćih vrsta sireva i povećanju rentabilnosti sirarske proizvodnje kroz veće iskorištavanje sastojaka mlijeka posredstvom ultrafiltracije i obrazovanja koagregata. Analizirane su prednosti i nedostaci ovih postupaka i postignuti rezultati u našoj zemlji.

sirarstvo; razvojAutor: Jovan Đorđević - ; Poljoprivredni fakultet, Nemanjina 6, 11080 Beograd, Srbija Predrag Puđa - Ognjen Maćej -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados