Elektrokemijsko određivanje promjena kakvoće jogurta tijekom skladištenjaReportar como inadecuado
Elektrokemijsko određivanje promjena kakvoće jogurta tijekom skladištenja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.36 No.7 July 1986. -

Za određivanje promjena tijekom skladištenja u istraživanim uzorcima jogurta primijenjena je konduktometrijska metoda sa Pt-elektrodama i Ni-elektrodama. Uzorci su skladišteni pri 5 °C i 10 °C. Rezultati pokazuju da u istraženim uzorcima postoji razlika u vrijednostima izmjerenim uz pomoć Ni-elektroda i Pt-elektroda i uzajamna veza između ukupne kiselosti i elektroprovodnosti.

jogurt; skladištenje; promjena kakvoćeAutor: Ljerka Marija Lalić - ; Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb Nada Ciković - Branka Magdalenić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados