Faktori u nastavnim programima koji povećavaju interes studenataReportar como inadecuado
Faktori u nastavnim programima koji povećavaju interes studenata - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.4 No.2 June 1969. -

Koristeći se vlastitim nastavnim iskustvima, kao i opsežnim materijalima sa dviju evropskih konferencija godine 1967: European Orthodontic Society Bern, godine 1968: W.H.O. — Copenhagen, autor analizira faktore, koji utječu na bolju motivaciju studenata u nastavnom procesu. Između ostalog razrađuje: ulogu ličnosti nastavnika u koncepciji nastavnog plana i programa, interdisciplinarnu ravnotežu i njeno kronološko usklađivanje, osuvremenjivanje nastave, nastavnu literaturu, balaste kojima je nastava bremenita, ulogu znanstveno - istraživačkog rada na fakultetu, vrsti komunikacije u realizaciji nastavnog programa itd. Studija se prema mišljenju autora može primijeniti na jugoslavenske stomatološke edukativne centre kao cjelinu. Njen cilj je da pridonese boljem i neposrednijem sudjelovanju studenata u izvođenju nastave.Autor: Vladimir Lapter - ; Zavod za ortodonciju Stomatološkog fakulteta, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados