POJMOVI O OBIČAJNOSTI U RUKOPISNOM JURINOVOM RJEČNIKU VIII. st.Reportar como inadecuado
POJMOVI O OBIČAJNOSTI U RUKOPISNOM JURINOVOM RJEČNIKU VIII. st. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Ethnologica Dalmatica, Vol.6 No.1 October 1997. -

Rječnički pojmovi o općenitoj običajnosti i godišnjim običajnostima iz Jurinova djela uspoređeni su s jedinim rječnikom kojeg je sam imenovao u svojem rječniku, Della Bellinim, i Stulićevim rječnikom Della Bellinog dubrovačkog govornog kruga. Preklapanja i izvornosti pojmova svjedoče o postupku Jurinova rada, a sadržaji natuknica mogu biti korisni za odmjeravanje njihove etnografske vrijednosti, kao i za općenit disciplinarni diskurs.Autor: Jadran Kale - ; Županijski muzej Šibenik

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados