POJMOVI O OBIČAJNOSTI U RUKOPISNOM JURINOVOM RJEČNIKU VIII. st.Report as inadecuate
POJMOVI O OBIČAJNOSTI U RUKOPISNOM JURINOVOM RJEČNIKU VIII. st. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Ethnologica Dalmatica, Vol.6 No.1 October 1997. -

Rječnički pojmovi o općenitoj običajnosti i godišnjim običajnostima iz Jurinova djela uspoređeni su s jedinim rječnikom kojeg je sam imenovao u svojem rječniku, Della Bellinim, i Stulićevim rječnikom Della Bellinog dubrovačkog govornog kruga. Preklapanja i izvornosti pojmova svjedoče o postupku Jurinova rada, a sadržaji natuknica mogu biti korisni za odmjeravanje njihove etnografske vrijednosti, kao i za općenit disciplinarni diskurs.Author: Jadran Kale - ; Županijski muzej Šibenik

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents