Inovacije i inovativnost u „tradicionalnoj industriji- – drvna industrijaReportar como inadecuado
Inovacije i inovativnost u „tradicionalnoj industriji- – drvna industrija - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Drvna industrija : Scientific journal of wood technology, Vol.64 No.3 September 2013. -

Krajnji cilj inovacije jest poboljšanje poslovanja, a inovacijske aktivnosti u suvremenim uvjetima poslovanja smatraju se ključnim pokretačem poslovnog uspjeha pojedinoga gospodarskog subjekta, pojedine gospodarske grane, kao i cjelokupnoga gospodarskog razvoja neke zemlje. Industrije srednjeniske i niske tehnologije, kojima pripada i drvna industrija, međutim, iznimno su važan i daleko najveći dio proizvodnog sektora zemalja članica OECD-a, pokazuju izvanrednu stabilnost te zapošljavaju visok udio stanovništva, a drvna industrija, posebno proizvodnja namještaja, uspješno je izvozno orijentirana europska gospodarska grana unutar srednjerazvijenih zemalja. Inovativnost tvrtke te inovacija kao rezultat inovativnosti mogu biti vezane za brojne vanjske i unutarnje čimbenike tvrtke, stoga je cilj ovog rada bio objasniti povezanost inovacija i inovativnosti određenih vanjskih i unutarnjih čimbenika tvrtki koji imaju-mogu imati utjecaj na razvoj inovacija i inovativnosti tvrtki, a koja je dokazana u brojnim istraživanjima velikog broja znanstvenika-autora.

drvna industrija; inovacije; inovativnost; tradicionalna industrijaAutor: Andreja Pirc Barčić - ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Darko Motik1 - ; Šumarski fakultet Sveuč

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados