Limfedem u žena s rakom dojke - Physical and Rehabilitation Medicine, Vol.24 No.3-4 February 2013.Reportar como inadecuado
Limfedem u žena s rakom dojke - Physical and Rehabilitation Medicine, Vol.24 No.3-4 February 2013. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Physical and Rehabilitation Medicine, Vol.24 No.3-4 February 2013. -

Limfedem je prekomjerno nakupljanje tekućine bogate proteinima u intersticiju,

a uzrokuje kroničnu upalu i fibrozu zahvaćenog tkiva. Nastaje kao posljedica

zatajenja limfnog sustava. Iako je stanje najčešće neizlječivo, može se kontrolirati

kompleksnim terapijskim pristupom. U bolesnica liječenih od raka dojke riječ je o

sekundarnom limfedemu zbog opstrukcije ili ozljede limfnog sustava terapijskim

postupcima i-ili samom bolešću. Incidencija i klinička slika ovise o modalitetima

liječenja, stupnju lokalnog limfnog oštećenja i kompenzacijskoj sposobnosti limfnog

sustava. Prema kliničkim obilježjima limfedem može biti: benigni, maligni, akutni,

kronični. Prema periodu pojavnosti nakon onkološke terapije navode se četiri tipa,

prema patološkim i anatomskim promjenama četiri stadija, a prema voluminoznosti

tri stadija. Limfedem kao kronično stanje smanjuje kvalitetu svakodnevnog života

zbog posljedica koje mogu biti tjelesne biomehaničke promjene ramenog obruča,

vratne i -ili prsne kralježnice, poremećaj posture, lezija brahijalnog pleksusa, upalne

kožne promjene, sindrom karpalnog kanala, bol, umor, psihosocijalne, duhovne

i profesionalne naravi. Stoga je terapija limfedema neizostavan dio onkološke

rehabilitacije. Osnovna terapija limfedema je kompleksna dekongestivna terapija

CDT

rak dojke; posljedice; limfedem; rehabilitacija; kvaliteta životaAutor: Nada KRALJEVIĆ - ; Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinička jedinica za rehabilitaciju onkološk

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados