Model e-marketinga humanitarnih organizacija u Republici HrvatskojReportar como inadecuado
Model e-marketinga humanitarnih organizacija u Republici Hrvatskoj - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Econviews : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, Vol.XXVI No.1 July 2013. -

Od početka 21. stoljeća svijet se nalazi na pragu novoga doba u kojem će ključnu ulogu imati informacijsko-komunikacijska tehnologija. Zahvaljujući toj tehnologiji velik dio fizičkih procesa prjeći će u virtualno okruženje. Sukladno tome uočljivi su trendovi sve većeg obujma poslovanja u virtualnom okruženju koje

predstavlja tzv. elektroničko poslovanje e-poslovanje. Kao što se poslovanje transformira iz fizičkog u virtualni oblik, tako se i marketing transformira i dobiva novi pojavni oblik u vidu e-marketinga. E-marketing je u načelu globalan, funkcionira 365 dana-24 sata na dan, te se u načelu koristi besplatnim potencijalom

resursom koji pruža globalna informacijska infrastruktura, odnosno internet. Poslovni subjekti već danas

nemaju izbora i prisiljeni su koristiti se e-marketingom. Ista situacija je i u području neprofitnog poslovanja u kojemu djeluju humanitarne organizacije. U Republici Hrvatskoj djeluje veliki broj humanitarnih organizacija.

No, te organizacije često vode ljudi bez znanja o marketingu, odnosno menadžmentu. Stoga nije čudno da je rezultat takvoga vođenja upotreba proizvodne, umjesto marketing koncepcije. U izmijenjenim

uvjetima poslovanja, oni koji se ne uspiju prilagoditi, bit će osuđeni na propast. Stoga je ovo provedeno istraživanje učinjeno radi pronalaženja optimalnog modela aplikacije e-marketinga kod humanitarnih organizacija koje djeluju na području Republike Hrvatske. S obzirom na brzi razvitak informacijsko-komunikacijske

tehnologije, definirani model kroz ovo istraživanje bit će aplikativan u sljedećih pet do osam godina.

e-marketing; humanitarne organizacije; informacijsko-komunikacijska tehnologija; strukturni model e-marketinga humanitarnih organizacija; tehnike e-marketinga humanitarnih organizacijaAutor: Stojanka Dukić - ; duxMISSION d.o.o. Osijek

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados