Povećanje konkurentnosti poduzeća kroz upravljanje ljudskim potencijalimaReportar como inadecuado
Povećanje konkurentnosti poduzeća kroz upravljanje ljudskim potencijalima - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Econviews : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, Vol.XXVI No.1 July 2013. -

Upravljanje ljudskim potencijalima ULJP dio je ukupne poslovne strategije svakog poduzeća. U svrhu kontrole ispunjenja poslovne strategije, nužno je stoga voditi računa i o utjecaju ULJP na rezultat poduzeća odnosno njegovu tržišnu konkurentnost.

Istraživačko pitanje od kojeg polazi ovaj znanstveni rad jest kako mjeriti utjecaj ULJP na uspješnost poslovanja poduzeća te kako, ovisno o tome, odrediti prioritetne aktivnosti ULJP u pojedinom poduzeću. U tom smislu u radu se polazi od pregleda relevantnih znanstvenih radova pa su primarno korištene znanstvene metode u tom dijelu analiza i sinteza znanstvenih spoznaja s područja strateškog menadžmenta i ULJP. Uz to, radom je prikazan i dio rezultata empirijskog istraživanja provedenog korištenjem anketnog

upitnika u srednje velikim građevinskim poduzećima u Hrvatskoj. Ti rezultati prikazuju konkretne aktivnosti ULJP koje imaju značajan utjecaj na uspješnost poduzeća.

menadžment; upravljanje ljudskim potencijalima; uspješnost poslovanja; konkurentnostAutor: Slavica Singer - ; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku Ivana Šandrk Nukić - ; Građevinski fakultet Sveučilišta u Osij

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados