Istraživanje primjene modela ocjene opravdanosti ulaganja u kapitalne projekteReportar como inadecuado
Istraživanje primjene modela ocjene opravdanosti ulaganja u kapitalne projekte - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Econviews : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, Vol.XXVI No.1 July 2013. -

Modeli utvrđivanja i kvantificiranja razine rizika investicijskih projekata te ocjene opravdanosti ulaganja već su desetljećima predmet kontinuiranoga proučavanja sudionika stručne i znanstvene zajednice. Važnost kvantificiranja razine rizika leži u činjenici da je, procjenom opravdanosti ulaganja sa stajališta preuzetog rizika, donositelj odluke investitor u mogućnosti između raspoloživih alternativa odabrati upravo onu kojom će ostvariti najpovoljniji omjer očekivane dobiti i preuzetog rizika. Na taj način gospodarski subjekt

može bolje utjecati na podizanje svoje proizvodnosti rada, profitabilnosti i kvalitete poslovanja u cjelini.

Ciljevi istraživanja, čiji su rezultati prezentirani ovim radom, jesu istražiti u kojoj mjeri u procesu odlučivanja srednja i velika poduzeća koriste suvremene metode ocjene opravdanosti ulaganja i utvrditi razinu kvalitete primjene odabranih metoda u praksi. Istraživanjem, koje je provedeno na uzorku srednjih i velikih poduzeća na području istočne Hrvatske tijekom 2011. i 2012. godine, utvrđeno je da unatoč nizu razvijenih suvremenih modela ocjene profitabilnosti i rizika investicijskih projekata, intenzitet njihove primjene u praksi nije na zavidnoj razini. U okviru istraživanja analizirani investicijski prijedlozi sadrže samo osnovne metode budžetiranja kapitala bez provedbe ocjene rizika. Uslijed navedenog je zaključeno da su pojedinim

investitorima prilikom donošenja odluka prezentirani nekvalitetni i nepotpuni rezultati ocjene opravdanosti ulaganja na osnovi kojih su donošene odluke ključne za razvoj gospodarskog subjekta u cjelini.

Ovim se radom nastoji istaknuti potreba za dodatnim informiranjem i educiranjem financijskog menadžmenta o suvremenim modelima ocjene profitabilnosti i ocjene rizika investicijskih projekata te kreiranjem edukativnih programa i računalnih rješenja koja će potaknuti ključne osobe u poduzećima na stjecanje novih znanja i primjenu suvremenih financijskih metoda.

poslovno odlučivanje; financijski menadžment; suvremene metode ocjene rizika investicijskih projekata; budžetiranje kapitalaAutor: Marijan Karić - ; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku Ivana Bestvina Bukvić - ; Zagrebačka banka d.d. Zagreb Iva Buljub

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados