Financijska revizija i namjensko korištenje sredstavaReportar como inadecuado
Financijska revizija i namjensko korištenje sredstava - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Econviews : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, Vol.XXVI No.1 July 2013. -

Jedinice lokalne i područne regionalne samouprave ostvaruju različite vrste prihoda. Njihova pripadnost lokalnoj jedinici i namjena je određena zakonskim propisima. Isto tako se kod trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica ostvaruju prihodi kojima je određena namjena korištenja, a koji su također povezani s proračunom lokalne jedinice. Važnost pravilnog evidentiranja kako naplaćenih prihoda, tako i potraživanja za različite vrste prihoda je značajna jer utječe na pravilno iskazivanje u financijskim izvještajima.

Prikazani podaci su temelj za donošenje odluka koje imaju za posljedicu mogućnosti zadovoljavanja potreba stavljenih u nadležnost lokalnih jedinica. Moguće su različite pojavnosti koje nisu poželjne u svezi s raspolaganjem ostvarenima namjenskim prihodima. U njihovom uočavanju važnu ulogu ima interni kontrolni sustav te računovodstveni sustav, putem kojih se ispituju financijske i druge informacije za potrebe upravljanja. Cilj rada je istražiti nepravilnosti korištenja sredstava kroz podatke dobivene obavljenim financijskim

revizijama i prikazivanje kretanja namjenskih prihoda od komunalne naknade i doprinosa na razini županija.

financijska revizija; lokalna i područna regionalna samouprava; trgovačko društvo; prihodi; namjenska sredstva; rashodi; zakonska osnovaAutor: Ivo Mijoč - ; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku Dubravka Mahaček - ; Državni ured za reviziju, područni ured Požega

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados