Sistemskodinamičko simulacijsko modeliranje utjecaja tehnološkog kapitala na gospodarski rast Republike HrvatskeReportar como inadecuado
Sistemskodinamičko simulacijsko modeliranje utjecaja tehnološkog kapitala na gospodarski rast Republike Hrvatske - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Econviews : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, Vol.XXVI No.1 July 2013. -

Razvoj znanosti i tehnologije ima veliku ulogu u ekonomskom rastu. U nekim razvijenim zemljama utjecaj tehnološkog rasta dosegnuo je 60 - 70% izmjereno u postotku u usporedbi s drugim čimbenicima. Tehnologija postaje glavna snaga ekonomskoga rasta. Znanost i tehnika, teorija i praksa sve se više povezuju u jedinstveni lanac što potiče daljnji razvitak tehnike i tehnologije, dakle stvara potrebu trajne inventivnoinovacijske aktivnosti. Globalizacija, a posebno globalizacija gospodarstva, izravan je rezultat znanstvenotehnološke

revolucije. Njome se stvaraju veze i prostor za dalji razvitak proizvodnih snaga. Glavna je osnovica globalizacije tehnološki razvitak kojim se svijet prostorno i vremenski smanjuje uz kvalitativne i kvantitativne promjene u ekonomskom, političkom i kulturnom području.Sistemskodinamičko simulacijsko

modeliranje jedan je od najprimjerenijih i najuspješnijih znanstvenih načina modeliranja dinamike složenih, nelinearnih, prirodnih, gospodarskih i tehničkih sustava. Ono omogućuje praćenje i procjenu utjecaja tehnološkog kapitala na gospodarski rast. Pri izradi sistemskodinamičkog simulacijskog modela utjecaja tehnološkog kapitala na gospodarski rast Republike Hrvatske izrađeni su: strukturni dijagram, mentalnoverbalni model i matematički model za vremensko razdoblje od 1999. do 2009. Budući da istemskodinamički simulacijski model omogućuje dobivanje odgovora na pitanja -što-ako-, postavljena su dva scenarija prema kojima se analizira gospodarski rast pod utjecajem promjene tehnološkog kapitala. Prvi scenarij daje odgovor na pitanje što bi se dogodilo s gospodarskim rastom Hrvatske u promatranom razdoblju da je bio prisutan stalni porast ulaganja u razvoj i istraživanje, u implementiranje tehnologije naprednih zemalja i u investicije.Drugi scenarij daje odgovor na pitanje što bi se dogodilo s gospodarskim rastom Hrvatske da je

udio tehnološkog kapitala u ostvarenom gospodarskom rastu umjesto 0,1 kakav je u Hrvatskoj 0,39.

tehnološki kapital; gospodarski rast; sistemska dinamika; strukturni model i dijagram tijekaAutor: Ivona Milić Beran - ; Odjel za pomorstvo Sveučilišta u Duborvniku Ante Munitić - ; Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu Z

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados