Utjecaj komponenti istraživanja i znanja na rast BDP-a europskih regijaReportar como inadecuado
Utjecaj komponenti istraživanja i znanja na rast BDP-a europskih regija - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Econviews : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, Vol.XXVI No.1 July 2013. -

Proučavanje gospodarskoga rasta na regionalnoj razini je često mnogo složenije nego na nacionalnoj razini, a to proizlazi iz regionalnih osobitosti, specijalizacije i koncentracije određenih djelatnosti. Stoga, primjena određenih mjera i instrumenata ekonomske politike neće proizvesti učinke kao u ostalim regijama ili nacionalnome gospodarstvu. Slijedom toga, komponente istraživanja i znanja postaju općeprihvaćeni pokazatelji napora za tehnološkim napretkom koji omogućava više stope gospodarskoga rasta i općeg društvenog blagostanja. Sukladno tome, u ovom radu će se, istražiti međuovisnost komponenti istraživanja i znanja sa stopama gospodarskoga rasta na regionalnoj razini u Europskoj uniji. Istraživanje će se zbog statističke determiniranosti provesti u regijama druge razine, pri čemu, zbog vremenske i geografske neusklađenosti podataka s ostalim komponentama istraživanja, financijske potpore nije moguće razdvajati prema regionalnoj,

nacionalnoj i nadnacionalnoj pripadnosti.

inovacije; znanje; istraživanje i razvoj; BDP; regionalni rast; EUAutor: Branimir Skoko - ; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru Tomislav Kandžija - ; Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados