Caklinske lamele kod jedno i višekorijenskih zubiReport as inadecuate
Caklinske lamele kod jedno i višekorijenskih zubi - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.6 No.3 September 1971. -

U radu se najprije prikazuju različita mišljenja o etiologiji caklinskih lamela. Na 64 preparata jedno- i višekorijenskih zubi ispitan je broj, tijek, dužina i širina caklinskih lamela. Materijal je obrađen tabelički i statistički pomoću X2 testa i koeficijenta korelacije. Rezultati su pokazali, da se broj caklinskih lamela kretao između 0 i 7, kod preparata višekorijenskih zubi, a od 2 do 7 kod preparata jednokorijenskih zubi. Autori tumače taj nalaz većom izloženošću frontalnih zubi mehaničkim, termičkim i kemijskim insultima. Smatraju, da bi za studij dužine i širine caklinskih lamela bile potrebne i druge, finije tehnike pripremanje preparata.Author: Zlata Jugović-Gujić - ; Zavod za dentalnu patologiju Stomatološkog fakulteta, Zagreb Dora Najžar-Fleger - ; Zavod za dentalnu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents