Tehnika violončelo – prikaz nove tehnike ultrazvučno asistirane kalkaneoplastikeReportar como inadecuado
Tehnika violončelo – prikaz nove tehnike ultrazvučno asistirane kalkaneoplastike - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medicina, Vol.49 No.3 September 2013. -

Tehnika violončelo nova je operativna metoda kalkaneoplastike, primjenjiva u operativnom

liječenju Haglundove bolesti. Riječ je o operativnoj tehnici resekcije stražnjeg gornjeg

pola kalkaneusa, pri kojoj se intraoperativna vizualizacija vrši ultrazvukom u realnom vremenu.

S bolesnikom u potrbušnom položaju, ultrazvučnom sondom položenom na kalkaneus u

sagitalnoj ravnini u smjeru vlakana Ahilove tetive te uz pomoć jednog, posteromedijalnog ulaza

za koštani abrader, moguća je resekcija stražnjeg gornjeg pola kalkanusa. U ovom radu dajemo

prikaz nove operativne tehnike. Riječ je o inovativnoj tehnici kojom se prvi put operativni

zahvat na kostima vizualizira i kontrolira u realnom vremenu, isključivo uz pomoć ultrazvuka.

Operativna tehnika smišljena je i razvijena na našoj Klinici.

Haglundova peta; kalkaneus; ultrazvukAutor: Ivan Rakovac - ; Klinika za ortopediju Lovran, Lovran Tomislav Mađarević - ; Klinika za ortopediju Lovran, Lovran Hrvoj Jurkovi

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados