Operativna rekonstrukcija rotatorne manšeteReportar como inadecuado
Operativna rekonstrukcija rotatorne manšete - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medicina, Vol.49 No.3 September 2013. -

Liječenje oštećenja tetiva rotatorne manšete ovisi o veličini rupture i dobi bolesnika.

Sve akutne ozljede u mlađih i radno sposobnih bolesnika trebalo bi odmah operativno liječiti.

U većih ozljeda rupturirane tetive retrahiraju se, pa je rekonstrukcija nakon više mjeseci otežana.

Kod bolesnika koji imaju preko 70 godina prvo pokušamo s konzervativnim liječenjem. Rekonstrukcija

većih ruptura u starijih ljudi neizvjesna je, ovisi o dubini retrakcije tkiva i stupnju

masne degeneracije mišića. Ako palijativna terapija ne zadovoljava, treba se odlučiti na ugradnju

posebne vrste endoproteze. Operativne metode dijele se na otvorene i artroskopske. Svaka

metoda ima svoje prednosti, ali su funkcionalni rezultati podjednaki.

artroskopija; rekonstrukcija; rotatorna manšetaAutor: Radovan Mihelić - ; Klinika za ortopediju Lovran, Lovran Zdravko Jotanović - ; Klinika za ortopediju Lovran, Lovran Anton Tudor

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados