Minimalno invazivna osteosinteza pločom MIPO – današnja saznanja i klinička primjenaReportar como inadecuado
Minimalno invazivna osteosinteza pločom MIPO – današnja saznanja i klinička primjena - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medicina, Vol.49 No.3 September 2013. -

Moderna razmišljanja o cijeljenju prijeloma uključuju stvaranje zajedničke interakcije

između biologije i mehanike koje će, korištene u pravilnom odnosu, povoljno utjecati na stvaranje

uvjeta za cijeljenje prijeloma. Za ostvarenje optimalnih uvjeta za sanaciju prijeloma tijekom

operacijskog liječenja potrebno je pravilno prijeoperacijsko planiranje, adekvatna kirurška

izvedba plana uz upotrebu odgovarajućih implantata i korištenje odgovarajućih

instrumenata i opreme.

Minimalno invazivna tehnika osteosinteze s pločom i vijcima engl. Minimally Invasive Plate

Osteosynthesis – MIPO neprestano se razvija prvenstveno zahvaljujući unaprjeđenju tehničkih

mogućnosti i poznavanju topografske anatomije našeg tijela. Tehnika MIPO danas se može

primijeniti u liječenju gotovo svih tipova prijeloma, s ciljem da se očuva biološki potencijal za

cijeljenje prijeloma i smanji intraoperacijska ozljeda. U članku je, uz kratki povijesni pregled,

prikazana sadašnja klinička upotreba tehnike MIPO prema pojedinim regijama, uz pregled recentne

literature i rezultate liječenja.

Principi i metode unutarnje fiksacije prijeloma nisu završno definirani i razvijaju se sukladno

novim znanstvenim i kliničkim rezultatima i tehničkim unaprjeđenjima. Daljnji razvoj tehnike

MIPO baziran je na proučavanju anatomije i radiološke anatomije, razvoju i korištenju navigacije

i instrumenata za zatvorenu repoziciju, a ovisi o kritičkoj analizi rezultata u liječenju prijeloma

tehnikom MIPO.

kirurško liječenje; minimalno invazivna kirurgija; minimalno invazivna osteosinteza pločom; prijelomi kostijuAutor: Tedi Cicvarić - ; Zavod za traumatologiju, Klinika za kirurgiju, KBC Rijeka, Rijeka Mirko Grgurev - ; Zavod za traumatologiju, K

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados