POBOLJŠANJE EKOLOŠKIH PERFORMANSI DIZELOVIH MOTORA KORIŠTENJEM MJEŠAVINA KONVENCIONALNIH FOSILNIH GORIVA I BIODIZELAReport as inadecuate
POBOLJŠANJE EKOLOŠKIH PERFORMANSI DIZELOVIH MOTORA KORIŠTENJEM MJEŠAVINA KONVENCIONALNIH FOSILNIH GORIVA I BIODIZELA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering, Vol.52 No.2 June 2013. -

Uporaba goriva iz obnovljivih izvora energije nije više stvar opredjeljenja pojedinaca da na lokalnoj razini osobnim primjerom doprinesu smanjenju emisije zagađujućih tvari iz ispuha cestovnih vozila, već sveobuhvatna strategija i temelj unapređenja i razvoja globalnog energetskog sektora i ciljani doprinos smanjenju zagađenja okoliša. Kako bi se podcrtao značaj takvih opredjeljenja, u okviru međunarodnih sporazuma jasno se navode ciljevi koji se žele postići u budućnosti. Međutim, pri postavljanju ciljeva u pogledu povećanja obujma korištenja biodizela, treba voditi računa o dostupnosti takvog goriva i o mogućnosti njegove primjene u postojećem voznom parku. Budući da su izvori sirovine i tehnologije za dobivanje biodizela još uvijek na takvoj razini da ne mogu pokriti potrebe cjelokupnog tržišta, a i vozni park je prvenstveno prilagođen za korištenje konvencionalnog fosilnog goriva, prijelazno rješenje je upravo korištenje mješavine ova dva goriva.

U okviru ovog rada razmatrana je uporaba mješavine konvencionalnog fosilnog dizel goriva i biodizela u dizelovim motorima s unutarnjim izgaranjem SUI namijenjenih za putna vozila. Analizirani su trendovi promjene energetskih snaga, moment, specifična potrošnja goriva i ekoloških emisija zagađujućih tvari performansi dizelovih motora u ovisnosti o postotnom udjelu biodizela u mješavini goriva.

mješavina biogoriva; motor s unutarnjim izgaranjem; performanseAuthor: Dževad Bibić - orcid.org-0000-0003-3762-9243 ; Mašinski fakultet Sarajevo, Odsjek za motore i vozila, Sarajevo, Bosna i Herceg

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents