Mjerenje retencijskih sila dentalnih magnetaReport as inadecuate
Mjerenje retencijskih sila dentalnih magneta - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.20 No.suppl December 1986. -

Kao suvremeno sredstvo retencije sve češće se primjenjuju magnetske slitine velike privlačne sile. U tu svrhu konstruiran je aparat kojim se mogu mjeriti retencijske sile dentalmih magneta. Ovom aparaturom mogu se mjeriti privlačne sile magneta sa i bez prisustva lateralnih si-la. Izmjeriti se mogu vrijednosti privlačnih sila svib veličina magneta i magnetskih slitina koji se primjenjuju u mobilnoj stomatološkoj protetici, ortodonciji, oralnoj ,i čeljusnoj kirurgiji Behrman1, Cerny2. Magnetski diinamometar omogućuje mjerenje i egzaktne vrijednosti retencije između dva permanentna magneta za razne relativne udaljenosti i položaje. Svi dijelovi aparata, osim spiralnih zavojnica, napravljeni su od materijala koji nisu feromagnetični, kako bi se izbjegle smetnje pri mjerenju. Rezultati istraživanja retencijske sile dentalnih magneta uikazuju da je najveća vrijednost magnetske sile bez djelovanja lateralnih sila za udaljenost od 1 mm — 157,9, za udaljenost 1,6 mm — 117, 1 pond i 211,4

ponda za udaljenost od 0,4 mm. Maksimalna sila između dva dentalna Sm Co5 magneta iznosi 373 ponda pri udaljenosti od 0,4 mm i dimenzije magneta 6-3 x 7-3 mm. Ključne riječi: retencijske sile, magneti, dinamometar.

retencijske sile; magneti; dinamometarAuthor: Vlado Carek - ; Zavod za mobilnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb Daniel Đurek - ; Institut za

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents