Promjena aktivnosti m. temporalisa kod nosilaca totalnih protezaReport as inadecuate
Promjena aktivnosti m. temporalisa kod nosilaca totalnih proteza - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.20 No.suppl December 1986. -

Kod 35 ispitanika sa prirodnim zubima ii 30 nosilaca totalnih proteza

istražena je aktivnost m. temporalis anterior et posterior metodom površinske elektromiografije na aparatu sa ugrađenim digitalnim integrator i ma. Registracije su vršene u svim okluzijskim položajima retruzija, incizalni položaj, dekstro i sinistrolateralna okluzija, maksimalna mterkuspidacija. Rezultati su prikazani u postocima maksimalne interkuspidaciije, a obrađeni su metodom analize varijance. Utvrđena je relativno veća aktivnost m. temporalis ant. kod nosilaca totalnih proteza u retruziji \ lateralnoj okluziji na radnoj strani p < 0 ,0 1 , što se pripisuje većem broju kontakta na lateralnim zubima kod proteza u ovim položajima. Također je utvrđena veća aktivnost m. temp. post. u incizalnom položaju i lateralnoj okluziji na kontralateralnoj strani kod nosilaca totalnih proteza p < 0,01 J. To se pripisuje manjem incizalnom kutu kod totalnih proteza, kao i rotaciji manđibule prema gore i naprijed uslijed resorpcije alveolnog grebena.

M. temporalis anterior et posterior; okluzijski položaji; elektromiografija; totalne protezeAuthor: Asja Čelebić - ; Zavod za mobilnu protetiku, Stomatološki fakultet, Zagreb Melita Valentić - ; Zavod za mobilnu protetiku, St

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents