Vrednovanje opterećenja pojedinih zubi u pacijenata s patološkom abrazijomReport as inadecuate
Vrednovanje opterećenja pojedinih zubi u pacijenata s patološkom abrazijom - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.20 No.suppl December 1986. -

Unatoč mnogobrojnih istraživanja velikog broja autora, pojava patološke abrazije u nekim aspektima nije dovoljno razjašnjena. Trošenje tvrdih zubnih tkiva koje prelazi granicu fiziološkog dovodi do oštećenja zuba kao organa, njegovog poitpomog aparata odnosno cijelog stomatognatog sustava. Nesumnjivo je da će takovo patološko oštećenje zuba imati odraza na postignute vrijednosti žvačnih sila, a da će abradirani zub biti funkcionalno opterećen različito u odnosu na zub iz kontrolne skupine ispitanika. Stoga su provedena gnatodinamometrijska ispitivanja na odgovarajućem uzorku ispitanika s kliničkom slikom patološke abrazije i kontrolnoj skupini ispitanika bez abrazije. Analizom rezultata ustanovljeno je da je pojedini zub frontalnog segmenta abradiranog zubala opterećen s 10,97% manjom silom od frontalnog zuba neabradiiranog zubala, abradirani zub desnog segmenta 1 0 ,8 8% većom silom i abradirani zub lijevog segmenta 13,96% većom silom.

Okluzivno opterećenje; patološka abrazija; gnatodinamometrijska ispitivanjaAuthor: Dragutin Komar - ; Zavod za fiksnu protetiku, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Zvonimir Kosovel - ; Zavod za fiks

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents