Neki aspekti izbora boje zuba za mobilne proteze    Report as inadecuate
Neki aspekti izbora boje zuba za mobilne proteze     - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.20 No.suppl December 1986. -

Istraživanje je izvršeno ina osnovi podataka iz bolesničkih kartona i

radnih naloga 935 pacijenata s parcijalnim 381 muškarac, 251 žena i 365 pacijenta s totalnim protezma 118 muškaraca, 251 žena. Sv,e proteze izrađene su s umjetnim zubima iz aikrilata dvoslojnim tvornice Poligalansplastik Volčja Draga. U obradi podatka poslužila je kvalitativna statistička metoda po Crameru, a značajnost razlika provjerena je X2 — testom. U parcijalnih proteza primjetna je veća učestalost pojedinih boja umjetnih zuba no u totalnih, što je uvjetovano postojanjem prirodnog zuba — uzorka pri djelomičnoj bezubosti, odnosno pojavom pojednostavljenog i površnog pristupa terapeuta. Kod žena i mlađih osoba s parcijalnim protezama učestalije su svjetlije boje. Kod totalnih proteza iu oba spola, postoji tendencija izbora svjetlijih boja .osobito u žena, što je vjerojatno rezultat ojačanog utjecaja pacijenata na izbor. Rezultati bi mogli utjecati na planinarenje proizvodnje umjetnih zubi i njihove distribucije. Pomanjkanje čvršćeg kriterija pri izboru boje umjetnih zuba u totalnih proteza ukazuje na potrebu daljih istraživanja.

mobilne proteze; boja zubiAuthor: Vjekoslav Jerolimov - ; Zavod za mobilnu protetiku, Stomatološkog fakulteta u Zagrebu Vlado Carek - ; Zavod za mobilnu protetiku

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents