Ispitivanje galvanskih struja i patoloških promjena i simptoma u ustimaReport as inadecuate
Ispitivanje galvanskih struja i patoloških promjena i simptoma u ustima - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.20 No.suppl December 1986. -

Intraoralno stvorene struje i njihovi navodni sporedni efekti predmet su pojačanog interesa u zadnjem desetljeću. Ta se pojava veoma često povezuje s različitim teškoćama koje pacijenti imaju i problem je s kojim se suočavaju stomatolozi i liječnici. Ovo je ispitivanje provedeno na ukupnom uzorku od 36 ispitanika. Ispitnu skupinu 20 ispitanika činili su ispita nie i sa oralnim bolestima i simptomima. Kontrolna skupina 16 ispitanika bila je bez patoloških promjena i simptoma u ustima. Svi Ispitanici su imali nadomjestke s dva ili više metala u ustima. U 65% osoba ispitne skupne protetski nadomjestei nisu zadovoljavali u cjelosti. U kontrolnoj skupini nije zadovoljavalo 12,3%, protetskih nadomjestaka. U 84-% ispitanika s oralnim patološkim promjenama i simptomima registrirani su galvanski potencijali iznad 100 mV. U kontrolnoj skupini povišene potencijale

imalo je 12% ispitanika. Najčešća patološka promjena u ispitnoj skupini bila je lichen ruber planus i25%, a od simptoma xerostomia 70*% i disgeusia gorko 35% ispitanika.

oralni galvanizam; oralne bolestiAuthor: Krešimir Kraljević - ; Zavod za mobilnu protetiku, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu Ana Cekić-Arambašin - ; Za

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents