Nove slitine na bazi kobalta i njihova primjena za kombinirane fiksne i pomične djelomične protezeReport as inadecuate
Nove slitine na bazi kobalta i njihova primjena za kombinirane fiksne i pomične djelomične proteze - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.20 No.suppl December 1986. -

Nove legure na bazii ikobalta karakterizira velika otpornost prema koroziji, finozmata struktura, dobra livljivost ü povoljna mehanička svojstva. Budući da se pri obradi na visokim temperaturama stvara površinski oksidacijsiki sloj, to se preporučuju kao materijal za individualnu izradu vezanih elemenata nadlijevanjem. Eksperimentalno je dokazano da se može spriječiti zavarivanje taljenjem, ako se elemenat krunica-vezni pripoj žare na temperaturi od 950°C preko 15 min ii nadliijevaju u lijevne oblike zagrijane na maksimalno 750°C. Tehnologijom nad lijevanja postiže se najveća preciznost i velika otpornost na trošenje vezanih elemenata iz legura na bazi kobalta.

legure; vezni elementi; nadliijevanjeAuthor: E. Lenz - ; Polikl-inika za protetsku stomatologiju Odio stomatologije na Medicinskoj akademiji, Erfurt

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents