Gnatodinamometrijska ispitivanja u uvjetima patološke abrazijeReport as inadecuate
Gnatodinamometrijska ispitivanja u uvjetima patološke abrazije - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.20 No.suppl December 1986. -

Unatoč do sada izvršenim brojnim istraživanjima pojava patološke abrazije u svim svojim aspektima nije dovoljno razjašnjena. Osobito injeni uzroci vezani na dinamiku žvačnog sustava, veće -ili manje žvaćne sile kao i pojava individualno veće ili manje abrazijske otpornosti tvrdih zubnih tkiva mogu biti glavni činitelji u nastanku ove pojave. Kako smo željeli dati odgovor barem na neka od spomenutih pitanja, cilj ovog rada bio je usmjeren na to da se pronađe uzročna veza između veličine žvačnih sila i pojave patološke abrazije. U tu svrhu izvršeno je gnatodinamometnijsko ispitivanje na odgovarajućem uzorku ispitanika s kliničkom slikom patološke abrazije. Kontrolnu skupinu činile su osobe muškog spola u dobi od 18— 22 godine starosti s intaktnim, potpunim zubnim nizovima. Rezultati ispitivanja bilježeni su u posebno kreirane anketne listove, statistički

obrađeni i sveobuhvatno znanstveno analizirani. Na temelju dobivenih rezultata utvrđeno je da su prosječne vrijednosti žvačnih sila u ispitanika s patološkom abrazijom evidentno manje u odnosu

na žvačne isile ispitanika iz kontrolne skupine, dok su žvačne sile ispitanika s bmksizmom i parafunkcijskim stiskanjem zubi veće od prosječnih vrijednosti žvačnih sila za ukupni uzorak ispitanika s patološkom abrazijom.

gnatodinaimometrija; patološka abrazijaAuthor: Zvonimir Kosovel - ; Zavod za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Dragutin Komar - ; Zavod za fiksn

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents