Suradnja pacijenta u terapijskoj stomatologijiReport as inadecuate
Suradnja pacijenta u terapijskoj stomatologiji - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.9 No.4 December 1975. -

Autori pridaju važnost suradnji između pacijenta i terapeuta i smatraju, da ona predstavlja važan preduvjet za egzaktan rad u usnoj šupljim, posebno pri vršenju endodontskih zahvata. Stoga su autori na kllmičkom materijalu od 89 slučajeva obradili mjerenjem krvnog tlaka oscilacije sisto- ličkog i dijastoličkog tlaka pri vitalnoj ekstirpaciji pulpe i preparacije kaviteta sa anasteziijom i bez nje.

Oscilacije tlaka u ispitanika gdje je zahtjev vršen primjenom lokalne anestezije i ispitanika, gdje je zahvat vršen bez anestezije uz prethodnu psihološku pripremu, bile su približno iste. Neznatne osciladije u onom odnosu sistoličkog li dijastoličkog tlaka mogle bi se pripisati neurovegetativnoj komponenti. Prednost bi dakle, trebalo dati psihološkoj obradi pacijenta, a u onim slučajevima gdje postoje bolne senzacije indicirana je i lokalna anestezija.Author: Zlata Jugović-Gujić - ; Zavod za bolesti zubi Stomatološkog fakulteta, Zagreb, Jugoslavija Greta Staudt - ; Zavod za bolesti z

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents