Mogućnosti liječenja fraktura korijena zubaReport as inadecuate
Mogućnosti liječenja fraktura korijena zuba - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.9 No.4 December 1975. -

Autori se u svom prikazu osvrću na traumatske frakture korjenova gornjih frontalnih zubi, koje se u ovoj problematici daleko najčešće pojavljuju. Radi lakšeg analiziranja problema, podijelili su frakture korjenova na one u apikalnoj, srednjoj i donjoj trećini korijena, pri čemu im je osnovni kriterij za izbor terapijskog postupka bilo stanje vitalnosti traumatiziranog zuba. Uz kraći prikaz do sada provođenih metoda, iznose i vlastite pokušaje liječenja, koje su u osnovi provodili u dva smjera:

1. Postupak u vitalnih zubi nakon traumatske frakture korijena, u smislu repozicije i imobilizacije te kasnijih redovitih kontrola vitalnosti i rendgenskih kontrola zaraštavanja frakturne pukotine. U ovom dijelu autori ukratko opisuju proces zaraštavanja frakturne pukotine.

2. Nekoliko terapijskih mogućnosti u avitalnih zubi nakon traumatske frakture korijena, provedenih na vlastitom kliničkom materijalu.Author: Goran Knežević - ; Zavod za oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta, Zagreb, Jugoslavija Ivica Krmpotić - ; Zavod za oralnu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents