Prilog tumačenju anamneze bolesnika prilikom postavljanja indikacije za primjenu lokalnih anestetikaReport as inadecuate
Prilog tumačenju anamneze bolesnika prilikom postavljanja indikacije za primjenu lokalnih anestetika - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.9 No.4 December 1975. -

Krivo i nekritično interpretirana anamneza može štetiti bolesniku isto toliko kao i ignoriranje anamnestičkih podataka. Posljedice takve interpretacije autor ilustrira na primjerima iz vlastitog bolesničkog materijala.Author: Vera Arko - ; Zavod za oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta, Zagreb, Jugoslavija

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents