Dopunska analiza meziodistalnih dimenzija očnjaka i pretkutnjaka Prilog ortodontskoj dijagnostici i terapijiReport as inadecuate
Dopunska analiza meziodistalnih dimenzija očnjaka i pretkutnjaka Prilog ortodontskoj dijagnostici i terapiji - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.9 No.3 September 1975. -

Ovaj rad treba shvatiti kao nastavak studije: »Ortodontski značaj procjene meziodistalnih dimenzija određene grupe zubi« Lapter i Slivjanovski. Cilj je ispitivanja bio da se razrade norme za minimalne, maksimalne i srednje vrijednosti meziodistalnih dimenzija kruna definirane skupine zubi. Dopunska istraživanja kompletiraju naše dosadašnje saznanje, između ostalog, u tome:

— meziodistalne vrijednosti kruna 3, 4, 5 veće su u dječaka nego u djevojčica

— gornji očnjaci širi su od donjih, prvi pretkutnjaci su podjednaki, a drugi pretkutnjaci su nešto manji u gornjoj nego li u donjoj čeljusti

— unutar linearno predočenih vrijednosti locirane su sve predvidive dimenzije kruna definirane skupine zubi

— najveća varijabilnost širina kruna može se uočiti u gornjeg očnjaka i drugog donjeg premolara.Author: Vladimir Lapter - ; Zavod za ortodonciju Stomatološkog fakulteta, Zagreb, Jugoslavija D. Slivjanovski - ; Zavod za ortodonciju S

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents