Palakav u rekonstrukciji traumom oštećenih zubiReport as inadecuate
Palakav u rekonstrukciji traumom oštećenih zubi - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.9 No.2 June 1975. -

Na 180 traumom oštećenih i hipoplastičnih kruna prednjih zubi u djece, dobi od 8 do 14 godina, bio je upotrebljavan palakav, za intermedijarnu opskrbu, u protekle tri godine. U zubi u kojih je bila izvršena amputacija ili ekstirpacija pulpe, bio je za retenciju upotrijebljen osim dentina krune i dio korijenskoga dentina. To se pokazalo dovoljnim pri kasnijim redovitim kontrolnim pregledima. Na vitalnim je zubima prije punjenja bila tretirana caklina oko defekta, otopinom ortofosforne kiseline te je tako postignuta, kako do sada izgleda po jednogodišnjim iskustvima, dovoljna retencija, koja dodatno sidrenje raznim kolčićima čini nepotrebnim. Tako se izbjegava preparacija ležišta za kolčić, koja za veliku pulpu te dobne skupine predstavlja potencijalnu opasnost.Author: Erih Jelinek - ; Zavod za dječju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta, Zagreb, Jugoslavija

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents