Jedan, dva ili više rendgenograma u postavljanju tačne dijagnozeReport as inadecuate
Jedan, dva ili više rendgenograma u postavljanju tačne dijagnoze - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.9 No.1 March 1975. -

Autori su posmatrali patološke procese na incisivima u gornjoj vilici, u cilju dobijanja kompletne dijagnoze i došli do rezultata da je sa jednim rendgenogramom dijagnoza bila tačna u 69% slučajeva, a sa tri rendgenograma u 94% slučajeva. Primijenili su standardnu retroalveolarnu i ekscentričnu tehniku snimanja.Author: Aleksandar Kostić - ; Kabinet za rendgenologiju Stomatološke klinike, Sarajevo, Jugoslavija Maida Ganibegović - ; Kabinet za r

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents