Inherentna i tretirana vatrootpornost odjećeReport as inadecuate
Inherentna i tretirana vatrootpornost odjeće - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Fire fighting and managment, Vol.III. No.1. July 2013. -

Pitanje vatrootpornosti vrlo je važno kod odjeće za zaštitu od topline i plamena. Termini inherentna vatrootpornost i tretirana vatrootpornost, koje korisnici koriste pri specificiranju svojstava takve odjeće, nisu dovoljno jasni pa ih je potrebno specificirati na način koji će nedvojbeno opisivati svojstva koja se žele dobiti. U radu se opisuju najpoznatiji materijali koji se koriste za izradu vatrootporne odjeće, njihov sastav i svojstva, a navode se i komercijalni nazivi pojedinih materijala, budući da su pod tim nazivima korisnicima poznati na tržištu. Da bi se izbjegle nesuglasice između korisnika i dobavljača, predlaže se da se svojstva vatrootpornosti definiraju korištenjem standardnih testova uz navođenje željene trajnosti svojstva vatrootpornosti i uvjeta pod kojima se ona ostvaruje.

zaštitna odjeća; inherentna vatrootpornost; tretirana vatrootpornost; standardni testoviAuthor: Aleksandar Regent - orcid.org-0000-0002-3561-7823 ; TPI Teh-projekt Inženjering d.o.o., Rijeka

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents