Uputa autorima - Police and Security, Vol.22 No.1 supplement August 2013.Report as inadecuate
Uputa autorima - Police and Security, Vol.22 No.1 supplement August 2013. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Police and Security, Vol.22 No.1 supplement August 2013. -

Pravila pisanja u svezi sa objavljivanjem radova u časopisu Policija i sigurnost

uputa; pisanje članakaAuthor: Marijan Šuperina - ; Policijska akademija, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents