Utemeljenost suvremene policijske znanosti i njen doprinos policijskoj praksiReport as inadecuate
Utemeljenost suvremene policijske znanosti i njen doprinos policijskoj praksi - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Police and Security, Vol.22 No.1 supplement August 2013. -

Rasprava o znanstvenom utemeljenju policije kao institucije i kao funkcije djelatnosti u europskom prostoru razvija se tek sredinom XX. stoljeća. Izvorišno, nastaje kao znanost o vladanju ili upravljanju državom, potom se smatra pravnom i kriminološkom znanosti, a u novije doba se razvija u kontekstu socioloških disciplina. Kao dio kameralnih znanosti i upravljanja unutarnjom sigurnošću u Njemačkoj, poistovjećivanja sa znanosti o upravljanju državom u Francuskoj, u sklopu pravnih, političkih ili vojnih znanosti u drugim državama, do škotskog i britanskog koncepta prevencije i brige o uređenju civilnog društva, policijska znanost evoluira kao odraz shvaćanja uloge policije u društvu. Tendencije sužavanja policijske znanosti na proučavanje kriminaliteta i počinitelja ili puko provođenje zakona, odnosno uklapanje u kriminologiju ili kazneno pravo, zanemaruju istraživanja o policijskom djelovanju u kojem policijski službenik štiti građane i javna dobra, obavlja kriminalistička istraživanja ili primjenjuje druge policijske ovlasti. Jasnim određenjem prirode i svrhe policijske djelatnosti, što je determinira kao sigurnosnu znanost, te argumentiranjem posebnosti predmeta, metodologije i policijske znanstvene spoznaje, na tragu razvoja i rasprava o policijskim znanostima u državama Europske unije, ovim radom se aktualizira znanstvena perspektiva i pozicioniranje policijske znanosti u Europi i svijetu s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku.

policijska organizacija; policijska djelatnost; sigurnost; policijska znanost; policijska istraživanjaAuthor: Ksenija Butorac - ; Policijska akademija, Zagreb, Hrvatska Davor Solomun - ; Policijska akademija, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents