Korelacija u nastavi biologije i geografijeReport as inadecuate
Korelacija u nastavi biologije i geografije - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Vol.15 No.Sp.Ed.2 August 2013. -

U ovome je članku dan prikaz moguće realizacije nastave utemeljene na međupredmetnoj korelaciji. Predlaže se mađupredmetni suodnos biologije selidba ptica i geografije osnovna obilježja država kojima rode putuju do svojih zimovališta u Africi. Takav interdicsiplinarni pristup trebao bi nastavu učiniti učinkovitom i zanimljivom uz grupni timski rad i kooperativno učenje. Kvalitetno „umreženje- oblika rada, nastavnih metoda i izvora znanja vodi dubljem učeničkom razumijevanju, kao i dubljem shvaćanju smislenosti nastavnog gradiva, što u konačnici utječe na učenička postignuća.

biologija; geografija; međupredmetna korelacija; selidba pticaAuthor: Zdravko Dolenec - ; Faculty of Science, Department of Zoology, University of Zagreb Petra Dolenec - ; roslavje High School

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents