Učinci pravednosti i sagorijevanja na uspjeh: empirijsko istraživanje među studentimaReport as inadecuate
Učinci pravednosti i sagorijevanja na uspjeh: empirijsko istraživanje među studentima - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Vol.15 No.Sp.Ed.2 August 2013. -

Istraživanje se bavi odnosima između pravednosti, sagorijevanja i akademskog uspjeha na uzorku N=1.505 preddiplomskih sveučilišnih studenata sveučilišta u sjevernom dijelu Cipra. Hijerarhijskom regresijskom analizom testirane su hipoteze. Rezultati su pokazali da postoji povezanost između distributivne pravednosti, proceduralne pravednosti i interakcijske pravednosti sa sagorijevanjem. Nadalje, rezultati su pokazali da postoji značajan pozitivan odnos između distributivne i interakcijske pravednosti I akademskog uspjeha. Proceduralna pravednost nije bila značajno povezana s akademskim uspjehom dok je sagorijevanje bilo negativno povezano s akademskim uspjehom studenata. Osim toga, sagorijevanje je tretirano kao posrednik između dimenzija pravednosti i akademskog uspjeha. Rezultati Sobelova testa pokazali su da je sagorijevanje dijelom posredovalo učinak distributivne i interakcijske pravednosti na akademski uspjeh. U istraživanju se donosi prikaz rasprave, ograničenja i smjernica za buduća istraživanja.

akademski uspjeh; očuvanje resursa; pravednost; sagorijevanje; visoko obrazovanjeAuthor: Orhan Uludag - ; Faculty of Tourism and Hospitality Management, University of Mediterranean Karpasia Huseyin Yaratan - ; Faculty

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents