Učinci grupnoga rada i rodnih razlika kod matematičkih dostignućaReport as inadecuate
Učinci grupnoga rada i rodnih razlika kod matematičkih dostignuća - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Vol.15 No.Sp.Ed.2 August 2013. -

Ovo istraživanje imalo je za cilj proučiti učinke grupnoga rada i rodnih razlika na matematička dostignuća u rodno mješovitim školama. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 88 učenika devetog razreda iz Natorea u Bangladešu. Koristila se metoda polueksperimentalne istovjetne kontrolne grupe s testom prije i poslije. Eksperimentalna grupa n=44 bila je podvrgnuta grupnom radu, dok je kontrolna grupa n=44 bila podvrgnuta konvencionalnim načinima učenja u trajanju od 15 tjedana. Nezavisni t-test i MANOVA analiza s ponovljenim mjerenjima korišteni su za obrađivanje podataka. Rezultati pokazuju značajne učinke grupnoga rada i značajne rodne razlike u matematičkim dostignućima. Nalazi otkrivaju da je eksperimentalna grupa učenika nadmašila kontrolnu grupu učenika, a učenici i učenice u eksperimentalnoj grupi poboljšali su svoja matematička dostignuća s tim da su učenice imale bolje rezultate od učenika nakon uvođenja grupnoga rada. Zaključak ovog istraživanja je da grupni rad poboljšava matematička dostignuća za učenice, dok učenici ne profitiraju toliko kao učenice. Iz toga slijedi da bi grupni rad mogao biti pristup koji se može profesionalno uključiti da bi se poboljšali dosezi učenica u Bangladešu.

matematika; rodno-mješovite škole; grupno učenje; učenici devetog razreda; rod; matematički doseziAuthor: Anowar Hossain - ; Institute for Mathematical Research, Universiti Putra Malaysia Rohani Ahmad Tarmizi - ; Institute for Mathemat

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents