Odnos suma akcionih potencijala masetera i temporalisa i testa mastikatorne efikasnosti mobilnih protezaReport as inadecuate
Odnos suma akcionih potencijala masetera i temporalisa i testa mastikatorne efikasnosti mobilnih proteza - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.10 No.4 December 1976. -

Autori su na uzorku od 52 ispitanika, nosilaca parcijalnih proteza, ispitivali odnose suma akcionih potencijala masetera i temporalisa i testa mastikatorne efikasnosti. Svi su pacijenti bili nosioci donjih parcijalnih proteza Kennedy klase I, a cjelokupna se eksperimentalna skupina sastojala od dviju podskupina. Jedna je podskupina bila formirana od pacijenata s totalnim gornjim protezama, a druga od pacijenata s parcijalnim gornjim protezama. U svih su ispitanika bili registrirani digitalno integrirani elektromiogrami, a ujedno su bili testirani testom mastikatorne efikasnosti. Na temelju statističke obrade i analize rezultata, kao i komparativne analize podataka, autori su došli do zaključaka, koji govore o različitoj osjetljivosti elektromiografskih testiranja u centralnoj okluziji, testova mastikatorne efikasnosti i elektromiografskih testiranja serioelektromiograma između eksperimentalnih skupina. Na temelju koeficijenata korelacije, autori su zaključili da se pomoću digitalno integriranih suma akcionih potencijala masetera i temporalisa dobivenih serioelektromiogramom, u donjih parcijalnih proteza Kennedy klase I, efikasnost mastikacije, kao i funkcionalna vrijednost nadomjestka, može procijeniti i bez dodatnog ispitivanja metodom mastikatorne efikasnosti.Author: Danko Nikšić - ; Zavod za mobilnu protetiku Stomatološkog fakulteta, Zagreb, Jugoslavija Krešimir Kraljević - ; Zavod za mob

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents