Klinička iskustva s upotrebom kompozitnih materijalaReport as inadecuate
Klinička iskustva s upotrebom kompozitnih materijala - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.10 No.3 September 1976. -

Sve veća primjena kompozitnih materijala u stomatološkoj praksi dovodi terapeuta u situaciju, da se vrlo teško odlučuje u njihovu izboru i kliničkoj primjeni. Stoga autor, nakon analize dobrih i loših svojstava kompozitnih materijala, preporuča da prije upotrebe razmislimo o sljedećem:

1. na koji način treba izvršiti izbor kompozitnih materijala s obzirom na sastav, svojstva, indikacije i pripremne procedure pri aplikaciji,

2. kakav postupak treba da bude i na što treba obratiti pažnju pri kliničkoj primjeni kompozitnih materijala prilikom indikacija u različitim stomatološkim disciplinama,

3. treba uočiti eventualne nedostatke, koji se javljaju u vrijeme i osobito nakon aplikacije kom­pozitnih materijala na zubima.

Na temelju vlastitog iskustva, autor daje prednost kompozitnim materijalima, koji su dozirani u kapsulama, neograničenog trajanja te imaju povoljnu cijenu Compocap uz ostala povoljna svojstva, a ne isključuje upotrebu i drugih vrsti uz pridržavanje strogih indikacija, vodeći računa o svim dobrim i lošim svojstvima materijala.Author: Juraj Hraste - ; OOUR Stomatološka zaštita Stomatološka poliklinika, Rijeka, Jugoslavija

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents