ULOGA KONTROLINGA U SREDIŠNJEM BANKARSTVU I KRITERIJI UČINKOVITOSTI KONTROLINGAReport as inadecuate
ULOGA KONTROLINGA U SREDIŠNJEM BANKARSTVU I KRITERIJI UČINKOVITOSTI KONTROLINGA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Economic Review, Vol.64 No.4 August 2013. -

Svrha je ovog rada je istražiti funkciju kontrolinga u središnjem bankarstvu, za što do sada nije provedeno ni jedno znanstveno istraživanje. U tom smislu temeljni je cilj rada teorijsko i empirijsko istraživanje uloge i važnosti kontrolinga u procesu poslovnog odlučivanja u središnjim bankama te definiranje kriterija učinkovitosti kontrolinga. S obzirom na to da se temeljna uloga i zadaci kontrolinga u središnjim bankama ne razlikuju značajno u odnosu na ostale poslovne subjekte, predloženi kriteriji učinkovitosti moći će se jednako uspješno primijeniti i u svim drugim poslovnim subjektima. Prema rezultatima teorijskog istraživanja kontroling je funkcija koja sudjeluje u oblikovanju ciljeva, koordinira i sudjeluje u planiranju, kontroli i izvješćivanju, daje savjete, organizira i integrira poslovne funkcije prema ciljevima te sudjeluje u svim fazama procesa poslovnog odlučivanja. Budući da pruža savjete, kontroling je podrška i pomoć menadžmentu u postupku donošenja odluke, provedbe odluke i kontrole provođenja odluke. -Uloga kontrolinga je neizostavna u procesu poslovnog odlučivanja u središnjem bankarstvu-, kao glavna hipoteza ovog rada, prihvaća se na temelju testa korelacije koji je pokazao da postoji visoka povezanost između učinkovitosti kontrolinga i uspješnosti poslovanja. Uz činjenicu da se uspješnost poslovanja može poistovjetiti s uspješnošću procesa poslovnog odlučivanja, zaključak je da je uloga kontrolinga neizostavna u procesu poslovnog odlučivanja u središnjim bankama.

kontroling; središnje bankarstvo; učinkovitost kontrolinga; kriteriji učinkovitostiAuthor: Diana Jakelić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents