UTJECAJ PRISTUPANJA HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI NA TRGOVINSKE I GOSPODARSKE ODNOSE SA ZEMLJAMA CEFTA-EReport as inadecuate
UTJECAJ PRISTUPANJA HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI NA TRGOVINSKE I GOSPODARSKE ODNOSE SA ZEMLJAMA CEFTA-E - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Economic Review, Vol.64 No.4 August 2013. -

Rad istražuje utjecaj očekivanog ulaska Hrvatske u Europsku uniju na uvjete razmjene sa zemljama potpisnicama Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini CEFTA 2006. Naglasak je stavljen na Bosnu i Hercegovinu te Srbiju, dva najvažnija izvozna tržišta u okviru CEFTA-e s kojima je Hrvatska u velikoj mjeri liberalizirala međusobnu trgovinu. Ulaskom u Uniju Hrvatska će prihvatiti trgovinski režim koji je EU, većinom kroz sporazume o stabilizaciji i pridruživanju, bilateralno dogovorila s članicama CEFTA-e. Usporedbom odredbi spomenutih sporazuma i Ugovora CEFTA 2006 utvrđeni su izvozni sektori koji bi nakon pristupanja Hrvatske EU mogli najviše izgubiti na konkurentnosti na tržištima CEFTA-e. Ukoliko do trenutka hrvatskog pristupanja ne dođe do izmjena dogovorenih trgovinskih režima, za što su izgledi mali, najveće carinsko opterećenje i posljedično smanjenje izvoza može se očekivati u duhanskoj, mesnoj i konditorskoj industriji.

izvoz; trgovinski sporazumi; CEFTAAuthor: Andrijana Ćudina - Gordi Sušić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents