PRODUKTIVNOST RADA U HOTELSKOJ INDUSTRIJIReport as inadecuate
PRODUKTIVNOST RADA U HOTELSKOJ INDUSTRIJI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Economic Review, Vol.64 No.4 August 2013. -

U radu se istražuje utjecaj odabranih varijabli ljudskog kapitala na produktivnost rada u hrvatskoj hotelskoj industriji. Istraživanje je provedeno korištenjem regresijskog modela baziranog na Cobb-Douglasovoj proizvodnoj funkciji s konstantnim prinosima na opseg Bartel, 1992; Black, Lynch, 1997. 65% svih varijacija u proizvodnosti rada u hotelskoj industriji moguće je objasniti varijacijama varijabli koje su korištene u modelu. S obzirom na postavke klasičnog Gaussovog modela, kao teorijskog okvira za testiranje modela, istraživanje je ukazalo na odsustvo autokorelacije, heteroskedastičnosti i multikolinearnosti. Autorice obrazlažu specifi čnosti produktivnosti rada u hotelskoj industriji i naglašavaju potrebu uvođenja dodatnih varijabli u model u svrhu upravljanja produktivnošću rada. Ovim se radom potiče i preoblikovanje mjera produktivnosti i sustava upravljanja produktivnošću kako bi se hotelskim organizacijama omogućilo djelotvornije prilagođavanje potrebama i izazovima konkurentskog okruženja.

model produktivnosti rada; hotelska industrija; HrvatskaAuthor: Damira Miroslav - Helga Maškarin Ribarić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents