Utjecaj uzdužnog hladnog valjanja na topografiju površine niskougljičnog konstrukcijskog čelikaReport as inadecuate
Utjecaj uzdužnog hladnog valjanja na topografiju površine niskougljičnog konstrukcijskog čelika - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.20 No.4 August 2013. -

U radu je prikazana metoda procjene površine ploče formirane uzdužnim hladnim valjanjem, obavljenim pomoću valjaoničkog stana 210 DUO SVa. Izvedeni su pokusi na uzorcima niskougljičnih konstrukcijskih čelika, kako bi se utvrdio utjecaj dimenzije zrna materijala s obzirom na tehnološke parametre, a posebice s obzirom na redukciju valjanja i silu valjanja. Hrapavost površine ploča mjerena je na tri mjesta optičkim profilometrom MicroProf FRT. Zbog toga su ovi rezultati međusobno uspoređeni.

hladno valjanje; redukcija valjanja; sila valjanja; topografija površineAuthor: Veronika Szarková - ; Institute of Economics and Control Systems, Faculty of Mining and Geology, RMTVC, Faculty of Metallurgy an

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents